Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n (UPY:n) toiminnan tavoitteena on edistää Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien hoitoa, kuntoutusta ja hyvinvointia ja tiedonsaantia. Parkinsonin tauti on neurologinen, etenevä, monialainen parantumaton liikehäiriösairaus, jonka näkyvimmät oireet ovat vapina ja/tai lihasjäykkyys.

Yhdistys on perustettu vuonna 1987 ja se on Parkinsonliitto ry:n jäsen. Yhdistyksen toiminta-alue on Uusimaa ja sillä on yhteensä noin 1500 jäsentä. Yhdistyksen yksi tehtävistä on jakaa tietoa Parkinsoniin liittyvissä asioissa ja ohjata tarvittaessa ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. 

Elämä sairastumisen jälkeen on täynnä kysymyksiä ja haasteita. Yhdistyksen ja kerhojen vertais- ja omaistuki auttaa kohtaamaan sairauden ja sairastumisen jälkeisen elämän. Jos olet vasta saanut Parkinsonin taudin tai muun liikehäiriösairauden diagnoosin, niin muista, että ei elämä siihen lopu.

Liikuntatoiminta on aktiivista yhdistyksessä. UPY:llä on esim. viikoittainen liikuntavuoro Kampin Liikuntakeskuksessa. Lisäksi yhdistys ja sen kerhot järjestävät erilaisia liikuntatapahtumia ja kisoja. Liike on lääkettä!

Yhdistyksen paikalliset Parkinson-kerhot toteuttavat aluelellaan yhdistyksen tavoitteita. Kerhoissa moni sairastunut on löytänyt kaivattua tukea, uusia ystäviä ja saanut uutta sisältöä elämäänsä.

Tule mukaan toimintaan! Jäsenlomake