Ansökan om medlemskap

Nylands Parkinson-förening rf  
Malms handelsväg 26 A
00700 Helsingfors

E-post: toimisto@upy.fi 
Telefon: 050 359 8886 
www.upy.fi 

Föreningen är aktiv på lokalnivå i södra Finland och ordnar föreläsningar, utflykter, rekreation och motion samt ger råd angående Parkinsons sjukdom. Anmäl dig som medlem genom att fylla i detta formulär. Välkommen med! 

Jag anmälar mig som medlem i Nylands Parkinson-förening (Datasyddsförklaring (finska))

Medlemstyp
Språk
Medlemsavgift
Registering av personuppgifter
Vänligen ge mina kontaktuppgifter till den lokala klubben

Både Nylands Parkinson-förening rf och Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf publicerar sin egen medlemstidning.

Medlemstidningen